Η νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σώζει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Νίκος Μιχαλόπουλος

Μεταξύ των εγγράφων που μόλις εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα υπόσχεται να αλλάξει τη νομοθετική πορεία των βιοκαυσίμων. Η συνέλευση απέρριψε στην πράξη τη γνωμοδότηση που πρόκειται να υποβληθεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τις εκπομπές CO2 από τα νέα βαρέα οχήματα, η οποία περιλαμβάνει μια τροπολογία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: όπως εξήγησε ο ευρωβουλευτής Massimiliano Salini, το κείμενο δίνει "τον πρώτο ορισμό των "ουδέτερων καυσίμων CO2", ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τα βιοκαύσιμα που αναπτύχθηκαν από την Ιταλία και διασώζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης". 

Όλα ξεκινούν από εδώ

 Ο Salini επισημαίνει το "κανονιστικό προηγούμενο" που συνδέεται με τον νέο ορισμό (που εγκρίθηκε ήδη τον Ιούλιο από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας) και τον συνακόλουθο "σχετικό", αν όχι "δυνητικά αποδιοργανωτικό αντίκτυπο σε άλλες υποθέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας: ο ορισμός των "καυσίμων με ουδέτερο CO2", ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τα βιοκαύσιμα που προωθεί η Ιταλία όσο και τα ηλεκτρονικά καύσιμα της Γερμανίας, περιλαμβάνεται στην πραγματικότητα σε νομοθετική μελέτη της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αγνοηθεί από την Επιτροπή ούτε στον τελικό τριμερή διάλογο ούτε αλλού". "Είναι η αναγνώριση ότι η Ευρώπη είναι η πιο βιώσιμη ήπειρος στον κόσμο επειδή πάντα επένδυε στην τεχνολογική ελευθερία, χωρίς να περιορίζει τις λύσεις, ένα πλήγμα στην ιδεολογική προοπτική του αναγκαστικού εξηλεκτρισμού που αντίθετα θα μείωνε την έρευνα, θα βύθιζε τη βιομηχανία και δεν θα πετύχαινε τη βιωσιμότητα", προσθέτει ο ευρωβουλευτής. "Η βιωσιμότητα δεν μετριέται με τον υπολογισμό των εκπομπών στην εξάτμιση, αλλά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος και του καυσίμου. Για πολλά χρόνια, η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και μη ανανεώσιμες πηγές, ενώ η τελευταία γενιά καυσίμων - βιοκαύσιμα ή συνθετικά - μπορούν άμεσα να επιτύχουν ακόμη καλύτερο αποτύπωμα άνθρακα από τα ηλεκτρικά οχήματα. 

Το αποτέλεσμα της Συνέλευσης

 Ο ορισμός, όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνεται σε ένα κείμενο που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία: 445 ναι, 152 όχι και 30 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά μεσαίου και βαρέως τύπου, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία. Οι προτεινόμενοι στόχοι συνίστανται σε μείωση των εκπομπών κατά 45% για την περίοδο 2030-2034, 65% για την περίοδο 2035-2039 και 90% από το 2040 και μετά. Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να επιτραπεί η ταξινόμηση νέων αστικών λεωφορείων μηδενικών εκπομπών μόνο από το 2030 και προτείνει μια προσωρινή εξαίρεση (μέχρι το 2035) για τα αστικά λεωφορεία που κινούνται με βιομεθάνιο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο κλάδος, μέσω της ένωσης Acea, σημείωσε την ψηφοφορία, αλλά προειδοποίησε για την απουσία ευνοϊκών πλαισιακών συνθηκών για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται ως «εξαιρετικά φιλόδοξοι». Οι τεχνολογίες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά οι υποδομές επαναφόρτισης, τα μέτρα στήριξης για την ανανέωση του στόλου και ένα αποτελεσματικό σύστημα τιμολόγησης του διοξειδίου του άνθρακα απουσιάζουν σχεδόν παντελώς.

Πράσινες επενδύσεις, καθαρές τεχνολογίες, Cop28

Ακόμα στο μέτωπο της απαλλαγής από τον άνθρακα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη διαπραγματευτική του θέση για το θέμα της θέσπισης ενός συστήματος πιστοποίησης για την εξάλειψη των εκπομπών του CO2. Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πρακτικών " πράσινης κάθαρσης ". Επιπλέον, εγκρίθηκε η γνωμοδότηση που απαιτείται για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με κανόνες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής καθαρών τεχνολογιών. Οι ευρωβουλευτές έθεσαν ως στόχο την παραγωγή του 40% των τεχνολογιών καθαρών μηδενικών εκπομπών εντός της ΕΕ και την κατάκτηση του 25% της παγκόσμιας αγοράς έως το 2030. Με τις διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν, το πεδίο εφαρμογής διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, των υλικών και των μηχανημάτων για την παραγωγή. Επιπλέον, διευρύνθηκε ο κατάλογος των ίδιων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων πυρηνικής ενέργειας (σχάση και σύντηξη), των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) και άλλων συγκεκριμένων βιομηχανικών εφευρέσεων. Τέλος, προτάθηκε η δημιουργία "συστάδων καθαρών μηδενικών εκπομπών" και η δημιουργία ειδικών ταμείων.