Νέος περιβαλλοντικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Νίκος Μιχαλόπουλος

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μπαταριών, ιδίως των ηλεκτρικών αυτοκινήτων: αυτός είναι ο στόχος του κανονισμού 2023/1542 της ΕΕ, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024 και με τον οποίο τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συμμορφωθούν. Η καρδιά του προβλήματος είναι η διάθεση των μπαταριών στο τέλος της ζωής τους, ώστε να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Κρίσιμα ζητήματα είναι η παρουσία τοξικών υλικών στα συστατικά τους και η έλλειψη κατάλληλων υποδομών ανακύκλωσης. Παράλληλα, εξηγεί ο Pietro Vergani, Business Unit Manager της TÜV SÜD Italia, "η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην καταπολέμηση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διαδικασίες παραγωγής, εγγυώμενη πιο "πράσινες" μπαταρίες. Για το λόγο αυτό οι νέοι κανόνες εισάγουν μια υποχρέωση φροντίδας για τους κατασκευαστές".

Οι αριθμοί

Τεχνικά, ο κανονισμός της ΕΕ "επιβάλλει μια δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ (ειδική σήμανση CE) και μια υποχρεωτική ετικέτα αποτυπώματος άνθρακα για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων", συνεχίζει ο Vergani. Υπάρχει ψηφιακό διαβατήριο για ορισμένες κατηγορίες μπαταριών και αυστηρότεροι στόχοι για τη συλλογή αποβλήτων: αυξάνονται τα ελάχιστα επίπεδα ανακτημένων υλικών και ανακυκλωμένου περιεχομένου. "Τα ελάχιστα επίπεδα ανακτημένου κοβαλτίου (16%), μολύβδου (85%), λιθίου (6%) και νικελίου (6%) από τα απόβλητα παραγωγής και κατανάλωσης πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται σε νέες μπαταρίες", προσθέτει η TÜV SÜD Italia, "χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των μπαταριών σε όλες τις διαφορετικές εφαρμογές.

Με επισήμανση 

Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τα πάντα, πρέπει να δίνονται σαφείς πληροφορίες σε μια ετικέτα, η οποία να επισημαίνει το αποτύπωμα άνθρακα, καθιστώντας πιο διαφανείς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε μπαταρίας κίνησης. Απαιτούνται επίσης ελάχιστα επίπεδα ορισμένων πρώτων υλών, οι οποίες προδιαγράφονται ως επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης την ευκολότερη αφαίρεση ή αντικατάσταση των μπαταριών. Όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου και στρατηγικού σχεδίου βιωσιμότητας με αυστηρές προθεσμίες εφαρμογής.